Anti-snarkning oral insats

De flesta snarkande människor är män! Vet du varför det här händer? Enligt legenden utlämnar män sådana ljud på natten för att skrämma bort farliga djur från sina honor. Men även om det var sant, i dagens värld är vi inte omgivna av djur som måste avskräckas. Så hur läser du snarkningen av de omtänksamma männen som inte har insett att snarkning är helt orättvist? Läs mer