Påverkan av kost på immunsystemets funktion

Det råder ingen tvekan om att en riktig kost kan förbättra kroppens försvarspotential, medan en skadlig diet kan störa immunförsvaret. Verkningsmekanismen för enskilda dietredienser, vitaminer och mikrodelar är ännu inte grundligt undersökt, men vi vet vilka som behövs för att förbättra immunsystemets funktion. Read more

Fysisk aktivitet förbättrar immunsystemets funktion

Kroppens försvarssystem skyddar oss mot yttre hot – bakterier, virus, protozoer, svampar, toxiner – och interna hot, vilket bland annat kan innefatta vävnadsskada eller degenererade celler (cancerceller). Korrekt funktion av immunsystemet är ett grundläggande villkor för ett långt liv i hälsa och harmoni. Är regelbunden fysisk aktivitet fördelaktig för immunsystemet? Read more