Vad är orsakerna till sömnlöshet?

Sömn är mycket viktig för kroppens hälsosamma funktion. Den optimala längden av sömn beror på enskilda omständigheter, men brist på tillräcklig tid för regenerering kan leda till allvarliga hälsoproblem. Att förstå orsakerna till sömnlöshet är det första steget att lösa detta problem.

Sömnlöshet kan vara en följd av olika faktorer, inklusive stress, oregelbunden livsstil, brist på sömnhygien och många psykologiska och fysiska faktorer. En sak är säker – brist på sömn är ett allvarligt problem och bör tas bort så snart som möjligt, eftersom bristen på regelbunden sömn kan orsaka katastrofala hälsoeffekter.

Vad bidrar till sömnlöshet?

Sömnlöshet är en sjukdomsgrupp vars symptom är oförmåga att sova. Sömnlöshet kan uppstå i form av kortvarig (akut) eller långsiktig (kronisk), och var och en av dessa former har olika orsaker. Den vanligaste orsaken till akut sömnlöshet är stress, vilket kan uppstå på grund av ogynnsamma livsförhållanden. Efter att lösa problem och efter stresslindring, försvinner denna typ av sömnlöshet vanligen spontant. I motsats därtill börjar kronisk sömnlöshet vanligen med dålig sömnhygien eller är en följd av behandling av andra sjukdomar. Den omedelbara orsaken till denna typ av sömnlöshet är regelbunden störning av sömn och vakencykler. Resultatet av en sådan situation är svårigheter med att somna och störningar under REM-cyklerna.

Orsaken till sömnlöshet är en fysisk eller psykisk störning som förhindrar lugn och regelbunden sömn på natten.

Vilka är effekterna av sömnlöshet?

En sömnlös natt kan orsaka irritabilitet och illamående. Men långsiktiga sömnstörningar kan orsaka allvarligare hälsoproblem. Sömnstörningar kan bidra till att bland annat begränsa kognitiva färdigheter, sänka reflexer och motorisk försämring. Detta kan bidra till ökad risk för trafikolyckor. Kronisk sömnlöshet är förknippad med ett försvagat immunförsvar och en ökad risk för fetma, diabetes, hypertoni och depression.

Brist på sömn kan leda till ett dödligt psykiskt och fysiskt tillstånd. Ta därför hänsyn till att ett av de tillgängliga sätten att bekämpa sömnlöshet är LAMININE i en dos av 1 till 5 kapslar om dagen beroende på svårighetsgraden av sjukdomssymptomerna.

Lämna ett svar