Depression, stress och kortisol

Vad är orsakerna till stress? Om stressen håller för länge och vi inte har tid att vila eller koppla av, är det ett mycket dåligt hälsotillstånd, både i den fysiska och emotionella sfären. Cortisol i rätt mängd är en naturlig och nödvändig faktor för kroppens funktion, men dess överskott orsakar okontrollerade emotionella reaktioner och kan få dödliga konsekvenser för allmän hälsa. Varje person som upplever kronisk stress upplever panik rädsla och förödande rädsla. Read more

Örter för stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen och ger inte negativa konsekvenser. Problemet kommer att uppstå när du inte tar hand om att efter stress har du tillräckligt med tid att slappna av. Långvarig exponering för stress bidrar till förekomsten av många sjukdomar. De svagaste organen och systemen kommer att drabbas mest, men du kan undvika de skadliga konsekvenserna av stress. Hur avlastar stress på ett naturligt sätt? Read more

Vad är kortisol och vad är dess funktion?

Cortisol är ett steroidhormon som utsöndras av binjurarna. Det är vanligtvis förknippat med allergier, hudproblem eller ledsmärta. I en syntetisk form, som hydrokortison, kan den ges av läkaren intravenöst för att minska den allergiska reaktionen eller som en salva för hudutslag. Cortisol är ofta förknippad med kroppens stressrespons, men i verkligheten är dess uppgift mer komplicerat. Read more