Alternativa metoder för behandling av prostatacancer

Prostatacancer är ett mycket vanligt problem hos män i åldern 80 år. I åldersgruppen 50-80 år lider nästan hälften av män av mer eller mindre avancerade former av prostatacancer. Dock är prostatacancer mycket sällan orsaken till döden. Även om det är en sådan vanlig sjukdom, är läkare fortfarande inte säkra på de exakta orsakerna till prostatacancer. Den etniska risken anses vara den grundläggande riskfaktorn för att utveckla prostatacancer. Män med afrikanskt ursprung är de mest utsatta, och asianerna är säkraste. Read more

Vanliga tomater hjälper till vid behandling av cancer

Förespråkare av ett holistiskt hälsoproblem har länge hävdat att tomat har ingredienser för att förhindra cancer och helande cancer. Nyligen har det finnas vetenskaplig bekräftelse på denna information, särskilt inom området för prostatacancerbehandling. Tomater kan också minska risken för andra typer av cancer: lungcancer, mag, bukspottkörtel, bröst, livmoderhals, tjocktarm, mun och hals. Read more